Budowa plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Stawianie ploty z PCV na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Balustrady PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot plastikowe na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy planowane ploty PCV na plot i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy planowane ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s